Skip to main content

Privacy Statement

IT&F

Contactgegevens:
Dreyenseweg 1a
6861WK Oosterbeek
info@itenf.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

IT&F verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze app geen persoonsgegevens achter gelaten hoeven worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze app heeft niet de intentie gegevens te verzamelen overĀ  bezoekers

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

IT&F verwerkt geen persoonsgegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming

IT&F neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

IT&F bewaart geen persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

IT&F verstrekt geen data aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

IT&F gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Er worden geen gegevens bewaard.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

IT&F bewaart geen gegevens.