Skip to main content

Nieuwe pagina maken in WordPress

 • Log in op WordPress dashboard van de website
 • Ga in het menu aan de linkerkant naar Pagina’s -> Nieuwe pagina
 • Typ de titel van de nieuwe pagina -> druk op de knop: Updaten
 • Ga in het menu aan de linkerkant naar Appearance of Weergave  ->Menus
 • Vink aan de linkerkant van het scherm onder Pages of Pagina’s de pagina aan die je toe wilt voegen
 • Druk op de knop: Aan menu toevoegen
 • Zoek de toegevoegde pagina in de Menu structuur rechts van het scherm
 • Sleep de toegevoegde pagina naar de juiste plek in de Menu structuur
 • Druk op de knop: Save Menu of Menu opslaan

Let op: omdat het menu van de website door het toevoegen van een pagina breder wordt en dus meer plek inneemt in het beeldscherm kunnen er layout problemen onstaan. Mocht dit het geval zijn of mochten er andere problemen zijn neem dan contact op voor hulp.

Tekst van een website wijzigen met WordPress

 • Login bij een WordPress-website
 • Ga in het linkermenu van het WordPress dashboard naar: Pagina’s of Berichten.
  • Pagina’s bevattten teksten die niet vaak veranderd hoeven te worden.
  • Berichten in WordPress zijn bedoeld voor nieuws.
  • Beiden kunnen op dezelfde manier worden aangepast.
 • Click op de titel van de Pagina of het Bericht dat gewijzigd moet worden of click op “bewerken”
 • Nu opent de Pagina of het Bericht zich
 • Wijzig de tekst
 • Click op de knop “Updaten” rechtsboven in het scherm
 • Controleer of de wijzigingen zijn uitgevoerd door:
  • Op de knop “Voorbeeld” te clicken rechtsboven in het scherm
  • De website op internet te bekijken in een browser als Edge of Chrome. Denk eraan dat als de website al geopend was, de wijzigingen alleen maar te zien zijn als de website-pagina eerst “ge-refreshed” wordt door op CTRL+R te drukken of door op de volgende knop te drukken in de browser:

Inloggen in WordPress

Inloggen in het Dashboard van WordPress

 • Open de website
 • Typ achter de URL van de website:    /login      (bv.: https://www.naamVanJeWebsite.nl/login )
 • Het volgende scherm verschijnt:
 • Vul username en password in en druk op inloggen